Parafia Prawosławna św. Paraskiewy w Samborzu

Parafia Prawosławna św. Wielkiej Męczennicy Paraskiewy w Samborzu jest jedną z 45 parafii Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, na której czele stoi Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Arcybiskup Jerzy.

Od 2015 roku trwają prace związane z budową nowej świątyni. Obecnie Cerkiew jest niemalże ukończona. Wciąż jednak trwają prace na terenie wokół oraz kompletowanie wyposażenia.