Parafia Prawosławna św. Paraskiewy w Samborzu

Historia parafii


     W marcu 1952 r. proboszcz parafii prawosławnej w Jeleniej Górze i administrator parafii w Malczycach ks. prot. Stefan Biegun poinformował metropolitę Makarego, że we wsi Samborz i w sąsiednich miejscowościach w wyniku przesiedleń ludności podczas Akcji Wisła mieszka dość duża liczba Łemków, którzy ze względu na znaczną odległość od najbliższej świątyni prawosławnej nie mogli regularnie uczęszczać na nabożeństwa.

     Od tamtej pory rozpoczęto starania o znalezienie miejsca i uzyskanie pozwolenia władz na odprawianie nabożeństw. Po dwóch latach 15 stycznia 1954 r. Urząd do Spraw Wyznań protokołem zdawczo-odbiorczym sformalizował przekazanie prawosławnym poewangelickiej kaplicy znajdującej się zabudowaniach pałacyku we wsi Samborz. Z dokumentów UdSW wynika, iż wygląd przekazywanej kaplicy był następujący "kaplica domowa przy PGR, o dwóch drzwiach i trzech oknach zdekompletowanych, wewnątrz postument ołtarza z obrazem częściowo zdewastowanym". Staraniem miejscowych wiernych kapliczkę odremontowano i w miarę możliwości przystosowano do sprawowania prawosławnych nabożeństw. Patronką świątyni obrano św. Wielką Męczennicę Paraskiewę, gdyż większość wiernych pochodziła z miejscowości Czyrna gdzie cerkiew była pod takim właśnie wezwaniem.

     Pierwszą Liturgię odprawił o. Stefan Biegun 7 kwietnia 1954 r. w dniu święta Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy (Blahowiszczynnia Preswiatoj Bohorodyci), obecnych było na niej około 70 osób.

Zdjęcia z poświęcenia Cerkwi w zakładce "Galeria"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wesprzyj budowę naszej Cerkwi

Parafia Prawosławna św. Paraskiewy
Samborz 21    55-311 Kostomłoty
Nr konta:  84 1090 2590 0000 0001 3017 3940
Spasy Hospody !